Službenici Jedinice za specijalističku podršku Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine su danas na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu, od pripadnika Granične policije Bosne i Hrecegovine, a u skladu s naredbom Kantonalnog suda u Tuzli izvršili preuzimanje optuženog lica A.L.

Službenici sudske policije su odmah nakon preuzimanja optuženo lice sproveli u prostorije Kantonalnog suda u Tuzli.

Navedeno optuženo lice je bilo u bjekstvu, pa je za istim raspisana potjernica, po kojoj je uhapšeno u Njemačkoj, nakon čega je od strane nadležnih organa izručeno.

Kako se radi o licu koje je poznato organima gonjenja i koje je optuženo za krivično djelo ubistva Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ova aktivnost je provedena uz visok stepen sigurnosnih mjera i radnji koje su poduzimali pripadnici Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u saradnji s drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.