Nalogodavci i izvršioci ovog ekocida svjesno su prekršili Odluku Parlamenta FBiH o proglašenju Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na Koridoru 5C”

U još jednom krajnje nerazumnom činu pustošenja prirode, ovih dana u općini Tešanj je izvršena “gola” sječa 18 hektara zaštićene šume na lokalitetu Kraljevo brdo s ciljem formiranja deponije jalovine iz tunela Crni vrh na trasi autoceste Koridora 5C, tvrde iz Neformalnog građanskog pokreta (NGP) “Valter”.

Kako dalje tvrde, nalogodavci i izvršioci ovog ekocida svjesno su prekršili Odluku Parlamenta FBiH o proglašenju Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na Koridoru 5C”, u kojem je Kraljevo brdo označeno kao vrijedno prirodno nasljeđe i dio budućeg zaštićenog područja prirode Crni Vrh u općini Tešanj.

“Iako je istim Prostornim planom jasno naloženo da višak materijala iz iskopa sa autoceste mora biti deponiran isključivo van definiranih zaštićenih područja i na zemljištima najniže bonitetne klase, iskop iz tunela Crni vrh će biti deponiran upravo na najvrjednijem zaštićenom šumskom zemljištu i u blizini vodozaštitnih zona. Naime, iako su trebale biti definirane u glavnom projektu autoceste, lokacije deponija na ovoj dionici su određene naknadno. Zbog toga, ni okolinska dozvola a ni studija utjecaja na okoliš nisu razmatrale deponiranje stotine hiljada tona jalovine na 18 hektara iskrčene visoko vrijedne i zaštićene šume”, navode aktivisti “Valtera”.
Isječena šuma

Tvrde da iza svega stoji još jedna odluka Federalnog ministarstvo za šumarstvo i vodoprivredu o prenamjeni državnog šumskog zemljišta u građevinsko što je rezultiralo nepovratnim uništenjem visoko vrijedne šume na površini jednakoj 28 fudbalskih igrališta.

“Zato je nakon počinjenog ekocida u najmanju ruku otužno čitati studiju uticaja na okoliš za autocestu koja tvrdi da se šume iznad tunelskog profila Crni vrh tretiraju kao zaštićene mješovite šume bukve i jele, te da neće biti negativnih utjecaja na ovo zaštićeno područje jer je trasa na navedenoj dionici najvećim dijelom izvedena tunelom”, naveli su.
Isječena šuma

Sve ovo je jednostavno pogaženo nečijom samovoljom da se deponija formira upravo iznad tunelskog profila, tvrde dalje.