Na Trgu majora Zorana Karlice policijski službenici Policijske uprave Prijedor su u nastavku kampanje „Poštuj život, ne oružje“, dijelili letke sa podacima o nelegalnom oružju i načinu njegove predaje. Tim povodom u Prijedoru je boravio i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. On je naveo da je najveći broj krivičnih djela izvršen u vezi sa oružjem ili minsko-eksplozovnim sredstvima.

„Najveći broj krivičnih djеla, a u vezi sa oružjem, dešava se u našim blizinama u našim kućama, porodicama, stanovima i nažalost sa našom djecom i omladinom za koje je oružje igračka i imamo tragične posljedice“, naveo je Karan.

On je podsjetio da je MUP RS prošle godine imao akciju „Oružje ne štiti, oružje ubija“, tokom koje su upozoravali školsku djecu kako da postupaju ukoliko nađu oružje.

„Svi građani koji posjeduju oružje koje ne mogu imati po zakonu i svako onaj ko misli da se riješio jedne bombe tako što je bacio u neko drugo dvorište, u neku rijeku, šumu zapravo je možda direktno ugrozio opet nekoga iz svoje porodice, a sigurno slučajnog šetača, izletnika. Ovo je jako važna i bitna stvar. Molimo sve građane koji imaju nelegalno oružje, to je ono oružje koje se ne može nabaviti po zakonu, da ga predaju bez ikakve odgovornosti i bez bojazni da će odgovarati“, poručio je Karan.

Dodao je da građani mogu nelegalno oružje predati u policijskoj stanici, a dovoljno je samo da pozovu telefonom i obavijeste da imaju nelegalno oružje ili da su ga pronašli.

„Od septembra prošle godine kroz ovu akciju građani su gotovo 800 komada nelegalnog oružja predali i gotovo 3.000 komada municije. Mi smo oduzeli preko 1.000 komada oružja, od čega 300 nelegalnog i 700 legalnog i pronašli 102 takva oružja bačene negdje. Svako to oružje je barem djelimično eliminisalo moguću opasnost po našu dječicu, naše komšije, naše građane“, rekao je Karan.

On je naveo da je ova kampanja dio međunarodne kampanje UNDP-a koja se odnosi na smanjenje nelegalnog oružja.

Načelnik Policijske uprave Prijedor Dragan Milojica kaže da je cilj ove akcije smanjiti broj incidenata koji su povezani sa vatrenim oružjem.

„Veliki broj ljudi ne zna da može predati oružje bez krivične odgovornosti jer zakon predviđa amnestiju, oslobađanje od odgovornosti za takvu dobrovoljnu predaju. PU Prijedor radi i represivno. Kroz akciju „Kalibar“ koju smo provodili prethodne godine, a i u ovoj godini, imali smo 38 evidentiranih krivičnih djela nedozvoljene proizvodnje, prometa oružja ili minsko-eksplozivnih sredstva. Civilna zaštita je uvijek tu za nas kada se preuzimaju ta opasna sredstva, jer oni u Civilnoj zaštiti imaju stručna lica koja minsko-eksplozivna sredstva na bezbjedan način uklone“, rekao je Milojica.

On ističe da svi koji u skladu sa zakonom posjeduju lično ili lovačko naoružanje moraju ga držati zaključano u sefu.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor kaže da o temi nelegalnog oružja treba pričati i da je ova kampanja značajna jer podiže svijest o problemu posjedovanja oružja.

„Drago mi je što imamo priliku da ugostimo ministra unutrašnjih poslova koji često posjeti našu lokalnu zajednicu i to nam mnogo znači. Iskoristiću priliku da pohvalim Policijsku upravu Prijedor i načelnika Milojicu sa kojim odlično sarađujemo, do sada smo imali dosta zajedničkih događaja, ali i značajnih projekata. Jedan od značajnijih i važnijih projekata će uskoro zaživjeti o čemu ćemo svakako balgovremeno obavijestiti javnost, a tiče se postavljanja kamera na širem području našeg grada“, izjavio je Javor.