Carinska ispostava u njemačkom gradu Biberachu je krajem oktobra prošle godine zaustavila isporuku 28 plastičnih prozora i vrata iz BiH.

Prošle sedmice ponovno su provjerili pošiljku od 37 plastičnih prozora i 5 aluminijskih vrata s istim rezultatom: roba nije dopuštena u EU.
Roba ne zadovoljava standarde

Prilikom preliminarnog tehničkog pregleda sistema, carinici su posumnjali da roba ne udovoljava uvjetima Uredbe o građevnim proizvodima. Naknadna revizija regionalnog vijeća Tübingena potvrdila je tu sumnju, prenio je Fenix magazin.

Uredba o građevinskim proizvodima osigurava slobodno kretanje građevinskih proizvoda širom EU-a.

Također, navodi zahtjeve koje različiti građevinski materijali moraju ispunjavati, npr. u pogledu ponašanja pri vatri, provođenja topline ili zvučne izolacije.

“Budući da je uvoz prozora i vrata u Evropsku uniju zabranjen, cijela pošiljka je morala biti vraćena bosanskohercegovačkom proizvođaču”, navela je Carinska ispostava iz Biberacha.