Munevera Talundžić iz Kozarca tvrdi da neko izbacuje oseku u rijeku Starenicu koja prolazi kroz ovo naselje. Priča da prvo osjeti neprijatan miris, a potom i rijeka dobije smeđu boju. Prije dvije godine prijavila je inspekciji ovaj slučja, ali kako kaže, i dalje se isto ponavlja.

„Ja sam još pretprošle godine primjetila kako se voda oboji u braon i osjetio se miris amonijaka. Ja kažem mužu ovo je ovdje neko stajnjak istresao, ja sam krenula, a on kaže uh kako smrdi štala. Voda toliko poče da se muti, da dolazi braon voda, sva se zamutila da se ništa ne vidi, a prethodni dan ja prala ruke i gledala ribu dole, na dnu, rekla mužu Emiru hodi vidi ribu, on kaže to je klen, a da kasnije ništa ne vidiš kroz vodu, sve obojeno bilo“, tvrdi ona.

U gradskom Odsjeku za inspekcijske poslove kažu da su u julu 2021. primili prijavu od Talundžićeve. Međutim, tada na terenu nije utvrđeno zagađenje Starenice. Ekološki inspektor Darko Dragić navodi da bez adekvatnog uzorka, fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza od strane zvanične institucije, sve ostaje u sferi nagađanja.

„Inspekcija nije utvrdila i moramo biti jako obazrivi kada se okarakteriše zagađenje ili kaže eko katastrofa. Jako treba biti obazriv sa tim bez relevantnih dokaza i zaticanja na licu mjesta. Bez relevantnih dokaza ne mogu se preduzeti adekvatne mjere i ne može se u nekog upirati prstom i da se okarakteriše kao zagađivač“, ističe Dragić.

Dragić smatra da nema smisla da oseku koja je hrana za zemljište farmeri bacaju u rijeku, umjesto na svoju obradivu površinu. Objašnjava da stajsko đubrivo emituje veliku količinu azota u vazduh koji je neprijatanog mirisa, dok bi oseka koja otiče u tlo mogla da zagadi podzemne vode.

„Sobzirom da su fekalne materije i nus produkti sa farmi i ostale neopasne supstance u poljoprivredi izuzete iz Zakona o upravljanju otpadom samim tim se ne smatraju otpadom, ta problematika je isključivo vezana za poljoprivredno zemljište, odnosno ostale podzakonske akte i Zakon o poljoprivrednom zemljištu za čije sprovođenje je nadležna poljoprivredna inspekcija. Odlaganje stajnjaka na poljoprivredno zemljište podrazumijeva zaoravanje u roku od 24 časa“, navodi Dragić.

Iz Inspektorata Republike Srpske kažu vodna inspekcija nema prijavu zbog Starenice.

„Da bi se mogle potvrditi eventualne promjene na vodotoku i utvrditi njeni uzroci neophodno je da se inspekcijska kontrola izvrši u trenutku pojave konkretnih promjena, kako bi se uvidom na licu mjesta mogla utvrditi lokacija na kojoj nastaju eventualne promjene. Zakonom je propisano da je u vodene tokove zabranjeno ispuštanje otpadnih voda, izuzev pod uslovima kako to zakon propisuje za privredne djelatnosti, što podrazumijeva i određeni tretman prije ispuštanja“, saopštili su iz Inspektorata RS.

Munevera Talundžić koja je hemičar po struci sa specijalizacijom na temu otpadnih i industrijskih voda i ističe da se ne vodi dovoljno računa o zaštiti Starenice.

„Alge su bile zelene boje, a sada nema nigdje zelene boje, sve je ovo braon. Kada sam prije nekoliko dana prala ruke posmatrala sam vodu koja je bila zelena, rijeka čista. Sada je to sve braon boje. To su urea, amonijak i organske materije zbog čega nemaju životinje kisika i uginu. Eto to su posledice“, kaže ona.

Munevera tvrdi da je u ovoj rijeci koja izvire na Kozari i ulijeva se u Sanu, nekeda viđala i rakove, ali isto tako da sada ponekad na njenoj površini ugleda uginule ribe. Poručuje da bi svi trebalo da povedemo više računa o zaštiti riječnih tokova i prirode.

K.V.