Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić danas je održao sastanak sa vršiocem dužnosti direktora Garantnog fonda Republike Srpske Nevenom Bućanom i saradnicima.

Povod sastanka su prethodno održane konsultacije predstavnika IFAD-a, Garantnog fonda i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U svjetlu prethodno održanih konsultacija sa predstavnicima IFAD-a, Garantni fond Republike Srpske je osmislio i predložio nove inovativne vidove saradnje. Podršku prijedlozima Garantnog fonda pružio je i ministar Savo Minić i izrazio spremnost ovog ministarstva za proširenje saradnje sa Garantnim fondom Republike Srpske i IFAD-om.