Memorijalni koncert u Pozorištu Prijedor u organizaciji Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor, KUD „Milan Egić“ i KUD-a „Saničani“ održan je povodom sjećanja na Savana Runju, Nikolu Šarkijevića i Rajka Desnicu, koji su ostali upamćeni u Prijedoru kao kulturno-umjetnički stvaraoci, koji su decenijama radili u kulturno-umjetničkim društvima.

Željko Šormaz, direktor Udruženja za očuvanje tradicije kaže da su ovo ljudi koji su zaslužni po mnogo čemu, a pogotovo u dijelu kulturnog stvaralaštva.

„To su ljudi koji su, svako u svoje vrijeme i svako na svoj način obilježili rad u mnogim kulturno-umjetničkim društvima, a najvažnije i najznačajnije je da su oni udarili temelje vezano za narodne igre ili ili kako bi to rekli folkloru, rad sa mladima u okviru mnogobrojnih kulturno-umjetničkih društava“, naveo je Šormaz.

Članovi tri kulturno-umjetnička društva su se predstavili u Pozorištu Prijedor sa sedam koreografija, a pet je upravio postavio Savan Runjo, dvije Nikola Šarkijević, dok je Rajko Desnica bio umjetnički rukovodilac u KUD-u „Milan Egić“. Kuriozitet ovog koncerta je u tome da su nastupili i mnogi koji nisu aktivni igrači, upravo zbog odavanja počasti Runji, Šarkijeviću i Desnici. Ovaj koncert mnogo je značio i kćerki Nikole Šarkijevića.

Nikolina Badnjević kaže da je folklor igrala od sedme godine i da veoma emotivno doživljava ovaj koncert.

„Ja sam bila Runjin učenik, tata je dolazio povremeno, pa emocionalan je jako za mene i za sve članove koji smo iz porodica kako Runjinih, Rajkovih i Nikolinih. Sa Runjom veliko bogatstvo smo stekli što se tiče koreografija i igara i koraka, Nikola je drugima prenosio svoje znanje, isto kao i Runjo i Rajko“, kaže Nikolina.

Iz Udruženja za očuvanje tradicije podsjećaju da slijede nove aktivnosti sa raznovrsnim programima, počev od Svetosavskog bala, a nastavljaju se tokom februara i marta.

K.V.