Koordinator resora za veterinarstvo Negoslav Lukić, zajedno sa saradnicima, održao je radni sastanak sa članovima Izvršnog odbora Veterinarske komore Republike Srpske.

Na sastanku je razmatran Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2024. godinu, kao i stanje u veterinarskoj službi. Veterinarska komora će prijedloge dostaviti pismenim putem Ministarstvu poljoprivrede.