Kosovska policija zaplijenila je novac iz trezora Narodne banke Srbije u Kosovskoj Mitrovici.

Iz kosovske policije saopćeno je da je kontrolom ekspoziture trezora Narodne banke Srbije u Kosovskoj Mitrovici policija zaplijenila određenu količinu dinara, eura i švicarskih franaka.

U prethodnoj akciji 20. maja, kada je zatvorila sve ekspoziture Poštanske štedionice, policija je zatvorila i sjedište Trezora ali nije uspjela da otvori sef, jer nadležna osoba sa ključevima nije bila prisutna.

Policijski istražitelji su, kako se navodi, uspjeli da identifikuju upravnika koji je nakon kontaktiranja donio ključeve sefa u čijem prisustvu je otvoren, a nakon uviđaja u prisustvu branioca, u svojstvu osumnjičenog obavljen je razgovor sa upravnikom, dok je uviđaj obavljen bez ikakvih incidenata.

Dalji proces i sve pravne odluke donosit će se u koordinaciji sa pravosudnim organima, navodi se u saopćnju kosovske policije.