Na poziv pomoćnika ministra za veterinarstvo, Negoslava Lukića, danas je održan sastanak sa direktorom Kancelarije za veterinarstvo BiH, Sašom Boškovićem. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Veterinarske komore Velibor Kesić.

Tema sastanka je preduzimanje svih neophodnih mjera za povezivanje Veterinarskog informacionog sistema Republike Srpske sa informacionim sistemom Agencije za obilježavanje životinja. Ovaj proces je veoma važan za kotrolu kretanja životinja i identifikaciju.

Na sastanku su doneseni zaključci sa informatičarima oko same implementacije ovog veoma važnog ali i zahtjevnog procesa.