U organizaciji KK “Shodan”, održano je polaganje za učenička i majstorska karate zvanja. Zbog izvođenja radova u Dvorani “Mladost”, nismo mogli organizovati polaganje za sve članove. Prva grupa je polagala u zakupljenom prostoru. Komisija u sastavu: Rajko Vučićević 7. dan, Zoran Vukić 5. dan i Duško Rajilić 4. dan su ocjenili sve kandidate, koji su nakon položenog isoita dobili diplome Karate saveza RS.

Nakon polaganja, nova karate zvanja su stekli 10 kandidata za bijeli, 11 kandidata za žuti, 13 kandidata za oranž, 1 kandidat za crveni, 6 za zeleni prvi, 7 za zeleni, 4 za plavi prvi i tri za braon prvi pojas.
Naš klub je bogatiji za tri majstorska karate zvanja. Lidija i Tamara Brezičanin, kao i Vuk Vukić su položili za crni pojas 1. Dan.
28.12. će biti održano polaganje za ostale članove, koji nisu bili obuhvaćeni u prethodnoj grupi.

Nakon održanog polaganja, vlasnik firme koja je i sponzor, “Lim profi” Sejfo Šiljković je uručio članovima novogodišnje paketiće.