Ministar rada i boračko invalidske zaštite Danijel Egić i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor posjetili su Gornju Ravsku i razgovarali sa predstavnicima Savjeta mjesne zajednice i Mjesne boračke organizacije. Mještani ovog sela traže pomoć od lokalne zajednice i Vlade kako bi renovirali zapuštenu zgradu Društvenog doma. “Krovna konstrukcija je narušena i pod hitno je treba sanirati. Stolarija sama ispada iz štokova, to je 50 godina staro. Krov je pokriven pločama karocenim, to je onaj salonit, radijacija iz njega izvire.

Prioritet nam je da Društveni dom stavimo u funkciju, a pokušaćemo da poboljšamo i putnu infrasgtrukturu”, rekao je Nikola Jurić, član Mjesne boračke organizacije. Naglašava da u Gornjoj Ravskoj živi 240 mještana bh Hrvata i 20 mještana bh Srba i da zajednički život, sloga i razumijevanje mogu poslužiti za primjer drugim višenacional nim sredinama.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor obećao je pomoć za stavljanje Društvenog doma u funkciju, naglasivši da je Zavod za izgradnju grada uradio projekat i da će radovi biti organizovani u tri faze. Dodao je da mještani Gornje Ravske bh Hrvata koji su bili u sastavu tadašnje Vojske RS zaslužuju posebno poštovanje.

“Došli smo da razgovaramo sa borcima koji su hrvatske nacionalnosti i koji su ratovali za srpsku vojsku, bili pripadnici tadašnje Vojske Rs na ovim prostorima. Došli smo tu da im prije svega ukažemo poštovanje, da razgovaramo sa njima i vidimo njihov trenutni status. Da vidimo kako žive i šta su problemi i prioriteti za ovaj dio našeg grada. Kada sagledamo sve probleme sa kojima se ovdje ljudi susreću vidimo da nije lako. Nije nimalo lako, ali ono što je evidentno je da ima dobre komunikacije, da ima mogućnosti da se napreduje i nas raduje što ovdje žive ljudi koji su međusobno jedinstveni i složni isto kako je bilo tada tog teškog vremena za Rs kada se branila otadžbina. Ovi ljudi, njih 114 dobrovoljaca iz ovog dijela našeg grada stali su na branik otadžbine, branili su svoje kuće, svoja domaćinstva, nisu izdali komšije, bili su tu jedan za drugog”, naglalsio je Javor.

“U Gornju Ravsku smo došli da saslušamo u kakvim uslovima se nalaze mještani ovog kraja, a posebno demobilisani borci i šta možemo uraditi na poboljšanju njiihovog statusa”, istakao je ministar rada i boračko invalidske zaštite Danijel Egić. On je takođe obećao financijsku pomoć Ministarstva za renoviranje Društvenog doma. “Ono što je meni jako drago i što sa ponosom mogu istaći je da jeRepublika Srpska domovina za sve ljude različitih nacionalnosti, a slobodno mogu da kažem da u drugom dijelu BiH nije tako. Ovi ljudi ovdje imaju sva prava, uvaženi su članovi zajednice grada Prijedora i evo sa ovim našim dolaskom mi to sve i potvrđujemo. Demobilisani borci ovog kraja ostvaruju sva prava kao i ostali borci tadašnje Vojske Republike Srpske”, istakao je Egić.

Sastanku ministra rada i boračko invalidske zaštite i gradonačelnika Prijedora sa predstavnicima Savjeta mjesne zajednice i Mjesne boračke organizacije Gornja Ravska prisustvovali su i predsjednik prijedorske Boračke organizacije Vojislav Kondić i predsjednik Skupštine grada Prijedora Igor Knjeginjić.

Dogovoreno je da se do kraja iduće sedmice održi novi sastanak, na kojem će biti prezentovane finansijske mogućnosti za renoviranje Društvenog doma i popravku putne infrastruktutre.

Kozarski