– Javno preduzeće “Komunalne usluge” iz Prijedora nezakonito je pozamljivalo svojim radnicima novac, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Kako se navodi u izvještaju, zaposleni su dobijali akontacije u vidu pozajmica koje su im se kasnije odbijale od plate u jednakim ratama.

Naime, ovaj benefit su imali samo radnici u stalnom radnom odnosu koji su mogli da pozajme do tri plate koje su morali da vrate u roku od 12 mjeseci.

Na posuđeni novac nije se obračunavala kamata, a dio para se isplaćivao i preko blagajne, što je takođe nezakonito.

“Zakonom o javnim preduzećima definisano je da preduzeću nije dopušteno davanje kredita ili pozajmica zaposlenim preduzeća ili drugim licima i pružanje garancija ili osiguranja za kredit”, navode revizori koji su dali mišljenje sa rezervom po pitanju usklađenosti.

Uprava preduzeća nije imala problem da dijeli novac iako za to nije bilo zakonskog osnova.

Tako se novac isplaćivao na ime pomoći sportskim, humanitarnim i ostalim organizacijama suprotno Zakonu o javnim donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj.

Naime, preduzeće može dodjeljivati donacije samo iz dobiti i ukoliko je to definisano statutom, što u ovom preduzeću nije bio slučaj.

Pored ovih nepravilnosti, preduzeće je sklopilo dva ugovora o djelu za poslove koji predstavljaju njihovu djelatnost, a za dio nabavki iako su trebali, nisu raspisivali tender.

Sličnih slučajeva, gdje su preduzeća posuđivala novac bilo je i ranije, a najpoznatiji je onaj iz Dubice od prije nekoliko godina kada je direktor lokalnog doma zdravlja Vlado Karagić pozajmio 25.000 maraka preduzeću “HPK” iz Draksenića, odnosno svom partijskom kolegi iz SNSD-a, Jovici Šumanu.

Na pozajmicu je obračunata kamata, ali novac na kraju nije vraćen, već je dug kompenzovan kroz polovno vozilo i ugalj.

Capital