Javno-komunalno preduzeće “Sana” je bogatije za novo vozilo za prikupljanje i odvoz smeća i komunalnog otpada, koje će u velikoj mjeri unaprijediti rad preduzeća u obavljanju ovih aktivnosti.

Javno-komunalno preduzeće „Sana“ Sanski Most bogatije je za novo radno vozilo, koje će u narednom periodu biti od velike koristi ovom preduzeću, a radnicima olakšati poslove koje svakodnevno obavljaju.

Nabavku novog vozila, čija vrijednost iznosi oko 330. 000 maraka, preduzeće je najvećim dijelom finansiralo vlastitim sredstvima, s tim da je Vlada Unsko-sanskog kantona učestvovala u sufinansiranju sa 40. 000 KM. Već je izvršena njegova isporuka i vozilo će uskoro biti stavljeno u funkciju.

Ovo komunalno preduzeće u kontinuitetu ulaže napore kako bi se obnovilo dotrajali vozni park novim mašinama, a sve sa ciljem da se kvalitet komunalnih usluga u našoj općini podigne na viši nivo