Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine (manjinski povratak);
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
3. da pohađaju redovno srednju školu;
4. da putuju do škole najmanje dva kilometra.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Više na linku: https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-za-prevoz-ucenika