created by dji camera

Grad Prijedor objavio je danas javni poziv za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti socijalno-humanitarnih saveza/udruženja i udruženja nacionalnih manjina iz budžeta Grada Prijedora u 2024. godini

Načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije Aleksandar Milješić pozvao je sve socijalno-humanitarne saveze i udruženja te udruženja nacionalnih manjina da se prijave za raspodjelu sredstava iz budžeta Grada Prijedora u 2024. godini.

Javni poziv je objavljen u sedmičnom listu ” Kozarski vjesnik” i na zvaničnom sajtu grada gdje je navedena sva potrebna dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv.Za socijalno-humanitarna udruženja u budžetu grada za 2024.godinu planirano je 120.000 KM, a za udruženja nacionalnih manjina 25.000 KM.