Predmet javnog poziva je podrška očuvanju radnih mjesta i unapređenje uslova rada povratnika u poslovnim subjektima u privatnom vlasništvu, i to: mikro, malim i srednjim preduzećima, obrtima, komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i zadružnim savezima, koji djeluju na području  Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova (u skladu sa indeksom
razvijenosti Federalnog zavoda za programiranje razvoja).

II – CILJ JAVNOG POZIVA
Cilj javnog poziva je pružanje podrške očuvanju postojećih radnih mjesta za uposlene iz kategorije povratnika koji spadaju u manjinski zastupljene populacije, u skladu sa Aneksom VII, član 1. tačka 3. stav d) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, radi podrške održivom povratku.

Rok za prijave je 12.06.2024. godine.

Više informacija:

Prijavni obrazac

Primjer izjave uposlenog povratnika o nacionalnosti