Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima koju sprovodi Ministarstvo energetike i rudarstva, nakon Gacka i Zvornika, održana je i u Prijedoru.

Među predloženim izmenama ovog zakona je da se ne dostavlja saglasnost lokalne zajednice prilikom izdavanja odobrenja za geološka istraživanja.

“Najveće izmjene se odnose na redefinisanje uloge lokalne zajednice prilikom izdavanja odobrena za detaljna geološka istraživanja. Podsjećam, do prije dvije godine lokalne zajednice uopšte nisu učestvovale u donošenju bilo kakvih odluka vezano za geološka istraživanja, mi smo ih uključili, i kroz ovu primjenu zakona primijetili smo da lokalne zajednice koje nemaju urednu prostorno-plansku doklumentaciju imaju mnogo problema pri donošenja tih saglasnosti”, istakao je Esad Salčin, pomoćnik ministra za rudarstvo i geologiju Rs.

Na području Prijedora postoje raznolika ležišta mineralnih sirovina. Struka kaže, da na najbolji način treba da se počne raditi na određenim ležištima, te da kroz zakonsku regulativu i lokalne zajednice i Republika Srpska dobiju što više od realizacije tih poslova.

“Smatram da zakonska rješenja moraju biti bolje definisana i da probamo da za lokalne zajednice i državu izvučemo što više. Jer, trenutna rješenja što se tiče i geologije i koncesije svakako treba da više zaštite interese i lokalne zajednice i Rs”, istakao je Vladimir Malbašić, profesor na Rudarskom fakultetu u Prijedoru.

Na prijedlog Vlade Narodna skupština je razmatrala izmjene i dopune Zakona o geološkim istraživanjima i donijela zaključak da se ovaj nacrt uputi u javnu raspravu. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Rs.