Na području Policijske uprave Prijedor u periodu od 24. do 26. januara realizovana je regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti vozila i posjedovanja zimske opreme.

Tokom trajanja akcije kontrolisano je 489 učesnika u saobraćaju, a zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano je 258 učesnika.
Zbog počinjenih prekršaja koji su bili akcenat kontrole sankcionisano je 218 vozača, od čega 70 zbog neposjedovanja zimske opreme, 50 zbog većih tehničkih neispravnosti ili odbijanja vozača da vozilo podvrgne vanrednom tehničkom pregledu i 98 vozača zbog manjih tehničkih neispravnosti.

Na vanredni tehnički pregled upućeno je 48 vozila, od kojih je kod 37 utvrđena tehnička neispravnost, a 10 vozača je odbilo da vozilo podvrgne vanrednom tehničkom pregledu.
Po akcentu akcije, iz saobraćaja je isključeno 45 vozila, od čega 10 zbog odbijanja vozača da vozilo podvrgne tehničkom pregledu.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise i da posebnu pažnju posvete tehničkoj ispravnosti vozila. Posjedovanje zimske opreme obavezno je u periodu od 01. novembra do 01. aprila.