Mudar čovjek ne tuguje za onim što nema, već se raduje onim što ima.

Predsjednik BANU-a akademik Mehmed A. Akšamija je u obraćanju u sjedištu Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Sarajevu, povodom inauguracije novih osam članova, izjavio da je …“Danas dan kada smo jedno, kada smo zajedno, kada trebamo jačati naše akademsko bratstvo. Danas je dan kada štitimo svijetlu budućnost nauke, umjetnosti i kulture“, poručio je Akšamija.
Tokom obraćanja Akšamija je istakao ulogu Akademije.

“Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti – BANU je neovisno akademsko društvo posvećeno promicanju naučnog, umjetničkog i društvenog napretka na fundamentu slobodnog mišljenja njezinih članova, koji imaju svoj konzistentni sistem uvjerenja, polazišta, te teorijskih fundamenata iz kojih se crpe konkretni pogledi na naučnu i umjetničku kreativnost i inovativnost, kao i sistem mjera koji bi doprinio mogućem preoblikovanju društva”, te dodao …”Mi, koji smo odlučili na sebe preuzeti i odgovornost i težinu čina za ustanovljavanje, nesmetan rad i odgovarajuću produkciju takve institucije duha i nauke, kakava je BANU, do sada smo savladali inerciju naše intelektualne i političke javnosti, oslobodili se raznih formi ucjena i nelagodnosti, prebrodili prešutkivanja i negacije, ulaske i izlaske zadovoljnih i nezadovoljnih pojedinaca te činom osnivanja i dosadašnjeg dvanaestogodišnjeg djelovanja dokazujemo da utemeljenje, te dosadašnje funkcioniranje ove institucije nije ni intelektualna avantura, ni puka igra “klerika”, te pogotovo ne nekakav promašaj, nego akutna potreba i zadatak na čijem realiziranju želimo da učestvuje cijela naša javnost, kako bi se i naš narod mogao konačno predstaviti i ponositi takvim institucijama, kao što se i svi drugi narodi oko nas predstavljaju i ponose svojim akademijama nauka i umjetnosti i drugim ustanovama od nacionalnog značaja.”

Na svečanoj ceremonija inauguracije u svojstvu redovnog člana uručeni su Certifikati časti redovnog člana BANU / Socius ordinarius BANU:
– Prof. dr. Ibrahimu Kajanu,
– Književniku Seadu Mahmutefendiću,
– Prof. dr. Adamiru Jerkoviću,
– Prof. dr. Ahmetu Hadroviću i
– Akademskom skulptoru Zlatku Glamočaku,
te i Certifikati Dopisnog člana BANU / Socius associate causa BANU:
– Prof. dr. Safetu Sariću,
– Prof. dr. Huseinu Muratoviću i
– Prof. dr. Nedimu Čauševiću

U ime treće generacije inauguranih članova BANU-a obratio se Prof. dr. Nedim Čaušević.
Akademik Akšamija se na koncu ceremonije zahvalio svim prisutnim koji su prisustvovali inauguraciji, među kojima su bili ugledni naučni, javni i kulturni radnici, predstavnici pojedinih ustanova obrazovanja, kulture i nauke općenito, te članovi porodica novoinauguranih članova.