Odbor povjerilaca prijedorskog ribnjaka u stečaju sastaće se početkom iduće sedmice da pripremi uslove prodaje preduzeća, najavio je stečajni upravnik “Saničana” Mirko Marčeta.

On je rekao Srni da će odbor uslove predložiti skupštini akcionara koja će donijeti konačnu odluku o tome.

“Potom Okružni privredni sud u Prijedoru zakazuje ročište na kojem će skupština razmatrati prijedloge odbora i gdje svaki član skupštine ima mogućnost da predlaže izmjene i dopune”, pojasnio je Marčeta.

On je dodao da je Okružnom privrednom sudu dostavio procjenu imovine razlučnih povjerilaca, budući da je na ročištu održanom 10. januara stečajni sudija Amra Grozdanić naložila da se ta procjena uradi u roku od 15 dana jer to nije učinjeno u postupku procjene imovine, a trebalo je biti.

“Urađena je i ta procjena. Nešto je uvećana vrijednost, ali ništa drastično. Takođe smo dobili saglasnost razlučnih povjerilaca za prodaju preduzeća kao pravnog lica”, naveo je Marčeta.

Skupština povjerilaca je u januaru donijela odluku o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica.