Grad Prijedor plasirao se u top 3 jedinica lokalne samouprave u BiH u prvoj fazi Projekta MEG 2 i osvojio grant sredstva u iznosu od 90.000 dolara.

Priznanje je uručeno na konferencji koja je održana u Sarajevu uz učešće predstavnika 31 lokalne uprave iz BiH , a tokom koje su razmijenjena iskustva i predstavljane dobre prakse lokalne uprave u BiH, okruženju i zemljama Evropske unije.

Svrha konferencije bila je omogućavanje potpunog razumijevanja i prihvatanja novih trendova i praksi u radu lokalne uprave, poput efikasnijeg funkcioniranja skupština , veće transparentnosti i odgovornosti lokalnih uprava, jednostavnijeg učešća građana i građanki u procesu donošenja odluka, kao i generalnom povećanju efikasnosti i efektivnosti rada lokalnih uprava. Sve ove prakse doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i građanki.

Tokom događaja su dodijeljena i priznanja za osam jedinica lokalne samouprave koje su ostvarile najveći napredak na polju dobre uprave i zaštite okoliša tokom prvog ciklusa dodjele grantova. To su Prnjavor, Žepče i Prijedor u kategoriji iskusnijih lokalnih zajednica u MEG projektu, te Ilijaš, Laktaši, Šamac, Trebinje i Orašje u kategoriji novih. Ove lokalne samouprave ostvarile su pravo na finansijsku podršku za realizaciju svojih infrastrukturnih projekata iz oblasti okoliša tokom 2023. godine, u ukupnom iznosu od 1.030.000 dolara.
Konferencija je organizovana u okviru Projekta MEG 2 , kojeg zajednički finansiraju Vlada Švajcarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija, a provodi Razvojni program UNDP u BiH.
U delegaciji grada Prijedora bili su Zinajda Hošić, Dalibor Kos i Svetozar Vučkovac.