Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, u nastavku realizacije aktivnosti osposobljavanja školskih saobraćajnih patrola kroz rad saobraćajnih sekcija, dana 16.10.2023. godine organizovali su zajedničke aktivnosti sa školskom saobraćajnom patrolom Osnovne škole „Desanka Maksimović“ iz Prijedora.

Tom prilikom policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor su u prostorijama navedene škole održali edukativna predavanja na temu bezbjednog i pravilnog učešća u saobraćaju, osnovnim saobraćajnim pravilima kao i potencijalnim opasnostima koje prijete prilikom kretanja po kolovozu.

Članovi školske saobraćajne patrole su nakon edukativnih predavanja zajedno sa policijskim službenicima, u neposrednoj blizini školske ustanove, vršili regulisanje saobraćaja, te tom prilikom pokazali zavidno znanje u poznavanju i primjeni propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Ove aktivnosti Polijska uprava Prijedor, u periodu od 25. septembra do 25. oktobra, realizuje u saradnji sa Auto-moto savezom Repubike Srpske i osnovnim školama a osnovni cilj ovih aktivnosti je da se učenici kao jedan od najugroženijih učesnika u saobraćaju edukuju kako pravilno učestvovati u saobraćaju, te da kroz zajedničke aktivnosti sa policijskim službenicima skrenu pažnju vozačima na povećano prisustvo djece u saobraćaju, posebno u vrijeme trajanja školske godine.