Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evropski sud za ljudska prava zatražio je izjašnjavanje od OHR-a u vezi sa amandmanima Christiana Schmidta na Ustav FBiH. Izjašnjavanje je zatraženo na osnovu apelacije Demokratske fronte.

U pismu od 29. juna se navodi da se na osnovu pisma zastupnika Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Članom 36 Konvencije i pravilom 44 Pravilnika Suda, od Ureda visokog predstavnika traži da interveniše kao treća strana u sudskom procesu u navedenom slučaju i dostavi pismeni podnesak sudu.

Predsjednica suda je naznačila 20. juli kao krajnji rok za dostavljanje podneska, koji ne smije biti duži od deset stranica.

U dopisu se navodi da podnesci ne bi trebali da uklučuju bile kakve komentare na činjenice ili meritum slučaja, već bi trebalo da adresiraju samo osnovne principe koji su primjenjivi na određivanje slučaja.