Evropska unija donirala je Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu opremu u vrijednosti od 170.900 KM, u sklopu kontinuirane podrške razvoju kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini.

Opremu je u četvrtak direktoru Enesu Kariću predao Karel Lizerot, šef Odjela za pravosuđe i unutarnje poslove, migraciju i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u BiH.

– Evropska unija ulaže u izgradnju kapaciteta agencija koje su uključene u odgovor na migracijske tokove u BiH, pa tako i DKPT-a. Naša podrška se nastavlja i u narednom periodu – izjavio je Lizerot.

Ova oprema uključuje specijaliziranu zaštitnu odjeću i obuću i dio je sveobuhvatne podrške radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, što će značajno olakšati rad policijskih službenika na terenu. Naime, Evropska unija je u martu ove godine za Direkciju donirala deset specijaliziranih terenskih vozila u vrijednosti od 725.000 KM što će pomoći policijskim službenicima da povećaju svoju mobilnost i operativnu efikasnost.

Karić je prezentovao aktivnosti koje su bile usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta Direkcije, kao i aktivnosti obuhvaćene Strateškim planom za razvoj Direkcije koje se odnose na jačanje komunikacije, koordinacije i saradnje kako sa policijskim tijelima u BiH, tako i sa međunarodnim partnerima. Posebno je istakao učešće Direkcije u osiguravanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata gdje pripadnici Direkcije pružaju fizičku zaštitu i aktivno doprinose sigurnosti i kvalitetu života korisnika i zaposlenih.

Karić je naglasio da je navedena donirana oprema od značaja za kvalitetno obavljanje svakodnevnih poslova i zadataka policijskih službenika Direkcije na terenu i u skladu sa prioritetima jačanja materijalno-tehničkih kapaciteta Direkcije.

Kroz projekat „Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u BiH“, EU pruža značajnu podršku Ministarstvu sigurnosti BiH, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji i Sektoru za azil, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH kao i ostalim institucijama i agencijama koje su nadležne za ovaj sektor. Jedna od ključnih komponenti projekta je obezbjeđivanje opreme, izgradnja kapaciteta i stručna pomoć za uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja migracijama i granicom u BiH.

Važna prekretnica u naporima na izgradnji kapaciteta u BiH dogodila se početkom 2022. godine kada je sigurnost u Privremenim prihvatnim centrima u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu zvanično predata Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH. Ovaj prijenos odgovornosti na državu dio je šire inicijative koju podržava EU, a uz podršku IOM-a, a ona uključuje jačanje državnog odgovora na mješovite migracije kroz nabavku neophodne opreme i jačanje kapaciteta odgovornih institucija.

IOM nastavlja podržavati veću ulogu države u upravljanju mješovitim migracijskim tokovima, postepenim prijenosom odgovornosti za prijem i pružanje pomoći sa fokusom na zaštitu ljudskih prava za sve migrante.

Zahvaljujući finansijskoj podršci EU, od 2018. godine u BiH su uspostavljeni privremeni prihvatni centri i njihovo funkcionisanje se kontinuirano podržava, sa IOM-om kao vodećim partnerom u projektu. Za migrante koji borave u BiH, obezbjeđuju se hrana i voda, sanitarije, odjeća, usluge psihološkog savjetovanja i obrazovanja, kao i integrisan, pravedan, efikasan i transparentan sistem zdravstvenih usluga.

Evropska unija ostaje predana podršci Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima u zemlji. Zajedničkim naporima i kontinuiranom podrškom, EU ima za cilj osigurati dobrobit i zaštitu migranata uz podržavanje vodeće uloge države u odgovoru na migracijske tokove, te održiva rješenja. Projekat implementira IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om i UNFPA-om, saopćeno je iz IOM-a.