Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske, na sjednici koja je održana danas u Banjaluci, donio je Odluku o isplati dijela sredstava direktne podrške korisnicima u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM za prevazilaženje posljedica izazvanih zaraznom bolesti životinja – afričke kuge svinja i saniranje poremećaja na tržištu i obnovu svinjskog fonda.

Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog korisnika donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Fond solidarnosti Republike Srpske, Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prethodno, Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske usvojio je statut kojim se uređuje organizacija, djelatnost, organi, kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda solidarnosti Republike Srpske.

Fond solidarnosti je pravni sljedbenik Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacionog fonda Republike Srpske i preuzima njihova prava i obaveze. Cilj Fonda solidarnosti je pružanje pomoći na načelima solidarnosti usljed elementarnih nepogoda, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu i svih drugih nepredviđenih događaja čije nastupanje, kao i posljedice se ne mogu predvidjeti.