Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Dragana Kuline koja ga tereti za poresku utaju kojom je budžet BiH oštećen za 737.930 KM.

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Dragana Kuline koja ga tereti za poresku utaju kojom je budžet BiH oštećen za 737.930 KM.

U optužnici je navedeno da Kulina u tom periodu nije unosio tačne podatke koji se odnose na visinu stvarno ostvarenog prometa na novosagrađenim stambenim objektima, poslovnim prostorima i garažama, koji se nalaze u Istočnom Sarajevu.