Pred državnim parlamentarcima uskoro bi se ponovo trebao naći Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH. Riječ je o zakonskom rješenju kojim se teži modernizirati sistem granične kontrole u BiH i koji tretira nužna pitanja istaknuta u ranijem Izvještaju o napretku BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Teritorija države BiH

Iako se vladajuća koalicija na državnom nivou obavezala potpisanim sporazumom usvojiti prijedlog ovog zakona, na čijem donošenju insistira i EU, ipak, to se nije dogodilo, budući da prije ljetne pauze nije dobio entitetsku većinu u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine.

Zastupnicima iz RS bilo je, zapravo, sporno to što bi se predloženim rješenjem u blizini graničnih prijelaza i drugih naselja uklonile table s natpisima „Dobro došli u Republiku Srpsku“. U prijedlogu zakona je jasno propisano da 100 metara od granice nije moguće postaviti bilo kakva obilježja osim državnih. Tako je u članu 58. predloženog zakona, u stavu 1. navedeno da se granična linija obilježava graničnim oznakama.

– Na strani granične oznake koja je okrenuta prema dubini teritorije BiH postavlja se slovna oznaka BiH – navedeno je u stavu 2. istog člana.

Ko je nadležan

 

 

Nadalje se navodi da je Ministarstvo civilnih poslova nadležno za poslove premjera, označavanja, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te pripremanje dokumenata o državnoj granici.

– Zbog vidljivosti granične linije Granična policija BiH može zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsti poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja u dubini do 100 metara od granične linije – definirano je ovim prijedlogom.

Raspon kazni

Kada je riječ o kaznenim odredbama, prekršaji za fizička lica kreću se u rasponu od 200 do 1.500 KM. Tako se novčanom kaznom u tom rasponu kažnjavaju osobe i za prekršaj koji se odnosi na postavljanje bilo kakvih drugih oznaka na granične table, ali i njihovo premještanje i oštećenje. Također, ista kazna se odnosi i za postavljanje reklamnih ili propagandnih sadržaja na granične table. Prekršaji za pravna lica kreću se od 1.000 do 15.000 KM.