Povodom navodnog hakerskog napada na IZIS održan je juče sastanak svih rukovodilaca službi i odjeljenja Doma zdravlja Banjaluka kako bi se razmotrio način rada nakon pada IZIS.

Prema informacijama sa kojim raspolažemo, pretpostavlja se da će prekid rada u IZIS programu potrajati više dana, maksimalno 10.

Na sastanku koji su održali, dobili su preporuke kako da rade tokom pada IZIS.

– Prva od preporuka je da timovi porodične medicine prelaze na “ručni rad”, odnosno rad u pisanoj formi. Kada je u pitanju sljedeća preporuka, radi se o tome da svaki doktor mora voditi pisani protokol ili upisivati podatke u svesku, da bi se na taj način vodila evidencija o posjetama – navodi se u dokumentu koji su dobili doktori nakon sastanka.

I pisanje recepata kao i uputnica se mijenja. Sada se oni moraju pisati ručno. Kada su u pitanju recepti, koriste se recepti od prošle godine, dok će prvog radnog dana biti naručene dodatne količine štampanih recepata i uputnica.

– Timovi porodične medicine su u obavezi da prime hitne pacijente. Ostale pacijente primamo u okviru mogućnosti, odnosno s obzirom na očekivani usporeniji rad, najviše što se može raditi – naredne su preporuke u ovom dokumentu.

Ono što najviše brine je kako će se sada provjeravati oni koji su osigurani. To, bar dok nema IZIS nije moguće.

– Provjeru osiguranja nije moguće provjeriti, te se preporučuje da nehitni pacijenti, kod kojih se ne može provjeriti osiguranje, zakažu za nekoliko dana, kada očekujemo ponovno uspostavljanje IZIS – ističu u preporuci.

Participacija se takođe naplaćuje i izdaju se NOTA računi.

– Vođenje bolovanja – doznaka se izdaje naknadno, pacijenti se ne upućuju na Komisiju jer nemamo neophodne podatke i formulare, bolovanja se vode prema individualnoj procjeni porodičnog doktora u skladu sa pravilnikom – posljednja je tačka preporuke.

Sprskainfo / Prijedor 24