Da današnjem društvu nedostaje kulture i da samo sebe tjera u provincijalizaciju, jedna je od poruka sa X međunarodnog naučno-stručnog skupa “Nauka i savremenost” kojeg je organizovao Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici danas u Hotelu Zenica.

Jubilarni naučno-stručni skup “Nauka i savremenost” okupio je 92 učesnika i učesnice, a prihvaćeno je 59 radova iz pet zemalja i to BiH, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Turske.

Dekanesa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Alica Arnaut je kazalada se na skup prijavio veliki broj učesnika te da su radovi podijeljeni na oblasti nauke i kulture. Naglasila je da su sve oblasti bitne, ali da je Filozofski fakultet UNZE čuvar onih najbitnijih, humanističkih, nauka.

“Sve je bitno, ali je najbitnije da mi kao čuvari humanističkih nauka na UNZE, sa društvenim naukama, pokušavamo vratiti status koji je ove nauke nepravedno stavio na dno naučne ljestivce smatrajući da su druge naučne oblasti bitnije, ali je obrnuto. Humanističke nauke, jezik, kultura, historija, filozofija, pa i naučni dio IT sektora daju platformu razvoja svih drgih nauka”, kazala je Arnaut.

Emina Dedić-Bukvić s Odsjeka za pedagogiju Univerziteta u Sarajevu je kazala da su humanističke nauke ključ produženja i održavanja jednog društva.

“Odgovori na naše izazove današnjice nalaze se u odgojno-obrazovnim procesima. Humanističke nauke mogu formirati kvalitetne kulture učenja”, poručila je Dedić-Bukvić.

Jedan od panelista na današnjem događaju bio je i pisac Darko Cvijetić koji je kazao da naše društvo živi u antikulturnom dobu koje je ustvari i postkulturno doba.

“Mi živimo u dobu postizama. Kultura je između masovne i elitne, a tom procjepu se gubi, a država kanalizira kulturu da bi nas održavala u stanju nebudnosti. Kultura je usmjerena na ‘ja’, a čim imate veći broj probuđenih pojedinaca, država to smatra opasnim po sebi i strukture vlasti. Naše doba je postinformaciono, moć manipulacije preko medija je velik da se lajkovima može srušiti američki predsjednik”, kazao je Cvijetić.

Naglasio je da kultura ima ogromnu moć, ali da je usmjerena na pogrešne tačke razvoja društva.

“Kulturni događaji kod nas su incident. Nemamo elementarne kulture, kulture saobraćaja, kulture objedovanja, seksualne kulture. Mi nemamo odnos drugih i to je problem zbog čega ne njegujemo ni sobstvo. Ne njegujemo sobstvo jer mislimo da se gubi u mnoštvu, a samim tim njegujemo provincijalizaciju”, zaključio je Cvijetić.

U sklopu današnjeg događaja u Hotelu Zenica veliki broj učesnika će predstaviti svoje radove koji su odobreni, a bit će upriličena i brojna plenarna izlaganja iz oblasti obrazovanja i kulture.