Centar za sigurnosne studije sproveo je ispitivanje stavova građana i građanki o uvođenju obaveznog vojnog roka u Bosni i Hercegovini u periodu od 31. januara do 8. februara.

Posredstvom online anketnog upitnika, ispitivanje je obuhvatilo uzorak od 361 ispitanika. U pogledu demografske strukture, 84 posto ispitanika su muškarci, a ispitivanje je gotovo podjednako obuhvatilo ispitanike starosne dobi od 18 do 35 godina te 36 i više godina.

Nalazi istraživanja pokazuju da je 90 posto ispitanika za uvođenje obaveznog vojnog roka u BiH.

Kao najučestaliji afirmativni razlog, navodi se da je vojni rok odličan alat za sticanje discipline i radnih navika (45 posto).

Potom slijede stavovi da bi bilo dobro da svaka mlada osoba bude spremna na sve, ako se država suoči s bilo kakvim sukobom (26 posto) te da vojska nije tu samo da ratuje, već i da pomaže civilnim strukturama u slučaju vanrednih situacija (23 posto).

Ostali stavovi uglavnom korespondiraju prethodno navedenim te se, između ostalog, navodi da bi vojni rok mogao ojačati nacionalni identitet i socijalnu integraciju osoba iz različitih slojeva društva.

Oni ispitanici (njih oko 10 posto), koji su protiv uvođenja obaveznog vojnog roka, smatraju da bi služenje trebalo biti slobodan izbor (27 posto) te da mladima treba adekvatno obrazovanje, radna mjesta i stimulativna plata, a ne oružje (24 posto). Petina njih smatra da iskustva iz prethodnog rata pružaju uvid kako država tretira demobilisane borce i ratne vojne invalide.

Ujedno, bilo je ispitanika koji su problematizirali pitanja finansiranja obaveznog vojnog roka.

“Istraživanje pruža vrijedan inicijalni trend razmišljanja naših građana i građanki o pitanju koje se trenutno nalazi u fokusu interesovanja mnogih evropskih i regionalnih zemalja. Podatak da je 90 posto ispitanika za uvođenje obaveznog vojnog roka trebao bi potaknuti ozbiljniju raspravu unutar profesionalne zajednice i nadležnih institucija o iskazanim stavovima javnog mnijenja. Pri tome, svakako ne treba zanemariti ni činjenicu da, skoro 20 godina od donošenja Zakona o odbrani BiH, nije ispunjena zakonska obaveza o formiranju i uspostavi rezervnog sastava Oružanih snaga BiH koji bi trebao biti veličine oko posto hiljada pripadnika”, naveli su iz CSS-a.