U poslednje vrijeme na području Općine Sanski Most zabilježeno je prisustvo vukova u više manjih čopora, a u nekoliko navrata dolazilo je i do napada na stada koja pastiri napasaju na obroncima planine Grmeč.

Predsjednik Lovačkog društva “Sana”, Senad Kljajić, kaže kako imaju dojave pastira o prisustvu vukova koji su u potrazi za hranom i u narednom periodu pokušaće organizovati neke akcije i hajke kako bi ih pokušali vratiti natrag u visoke šume. Prema Kljajićevim riječima, vukova u većem broju nije bilo na ovim područjima u poslednje vrijeme. Ističe kako njihova pojava ima i dobre strane, jer su se u ovdašnjim šumama namnožili šakali u prekomjernom broju.

Na povećano prisustvo vukova upozorili su i stanovnici nekoliko podgrmečkih sela, obzirom da su se ovi šumski predatori u nekoliko navrata približavali domaćinstvima. Lovci kažu kako to nije neobično u zimskom periodu, jer su vukovi tada u potrazi za hranom, pa nije rijetko da napadaju domaću stoku i pse. Također, iz razloga što je veliki broj domaćinstava na ovom prostoru razrušen i napušten tokom proteklog rata, vukovi bez straha dolaze u blizinu naseljenih područja.

Sanartv