Ponovo je istaknuto da su Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Gruziji i Moldaviji otvorena vrata za saradnju i članstvo. Pozvani su parlamenti i zvaničnici ovih država na saradnju, u skladu sa dobrom praksom i rezultatima koji su u protekle dvije decenije postignuti. NATO – članice, kako je rečeno, u potpunosti poštuju specifičnosti i probleme sa kojima se suočavaju zemlje aspiranti, te ih pozivaju da to rješavaju u procesu svog evroatlantskog puta.

 

Članovi Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini NATO-a (PSNATO) Kemal Ademović, Marina Pendeš i Obren Petrović juče u Luksemburgu, na marginama 69. proljetnog zasjedanja PSNATO-a, sreli su se sa članom Kongresa SAD i članom Delegacije Kongresa SAD u Parlamentarnoj skupštini SNATO-a Michaelom Turnerom.

Kongresmen Turner se interesovao za aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini.

Članovi Delegacije PSBiH u PSNATO-a upoznali su kongresmena Turnera sa aktuelnom političkom situacijom u BiH, ocijenivši da je napravljen vidljiv pomak u funkcionisanju institucija BiH nakon okončanja procesa uspostavljanja vlasti u BiH.

Naglasili su da sadašnja atmosfera obećava bolje rezultate jer se više međusobno razgovara. Prema ocjeni članova Delegacije, ozbiljnije se pristupa rješavanju problema i postoji izražena spremnost da se rješavaju otvorena pitanja.

Kongresmen Turner, koji je u vrijeme potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH bilo gradonačelnik Dejtona, poželio je članovima Delegacije PSBiH u PSNATO-a uspjeh u radu i izrazio spremnost za saradnju na projektima koji Bosnu i Hercegovinu čine kredibilnim partnerom na njenom evroatlantskom putu.

Parlamentarna delegacija BiH učestvovala je u Luksemburgu na plenarnoj sjednici 69. proljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, gdje je pored Ukrajine posebnu pažnju učesnika privukla je rasprava o budućnosti NATO politike „otvorenih vrata“.

“Ponovo je istaknuto da su Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Gruziji i Moldaviji otvorena vrata za saradnju i članstvo. Pozvani su parlamenti i zvaničnici ovih država na saradnju, u skladu sa dobrom praksom i rezultatima koji su u protekle dvije decenije postignuti. NATO – članice, kako je rečeno, u potpunosti poštuju specifičnosti i probleme sa kojima se suočavaju zemlje aspiranti, te ih pozivaju da to rješavaju u procesu svog evroatlantskog puta.

Rad 69. proljetnog zasjedanja PSNATO-a pratio je i šef Misije BiH pri NATO-u ambasador Mitar Kujundžić.

(BN) Foto: Parlament.ba