Dom naroda i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH čime je ispunjen još jedan od uslova za otvaranje pregovaračkog procesa BiH sa Evropskom unijom.

Očekivano, stranke opozicije kritikovali su ovaj Zakon ističući da on neće donijeti ništa, da je nedorečen i da od depolitizacije Komisije za odlučivanje o sukobu interesa koja treba da se formira, neće biti ništa.

S druge strane Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine obrazlažući Zakon pred poslanicima Predstavničkog doma, rekao je da se radi o jako strogom Zakonu na kojem se radi već mjesecima.

On je rekao da će izvještaji o imovini javnih funkcionera i njihovih srodnika biti javno dostupni i da će se morati dopunjavati svake godine u toku mandata. Takođe, naglasio je da su propisane kazne od 1.000 do 20.000 KM koliko će biti kažnjen onaj ko namjerno dostavi pogrešnu informaciju o svom imovnom stanju. Bunoza je pojasnio i da će institucije biti u obavezi da potvrđuju i dostavljaju podatke o imovini funkcionera, kao banke npr. s tim da će, odgovorna lica, ukoliko ne dostave ili potvrde te tražene podake biti kažnjeni do 10.000 KM.

“Jedna od novina u odnosu na postojeći zakon je i depolitizacije Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i članovi te komisije ukoliko se dva puta ne pojave na sjednici, a ne opravdaju izostanak postoji mogućnost pokretanja postupka njihove smjene”, rekao je Bunoza.

Ono što je zanimljivo, a što je zamjerila opozicija iz Republike Srpske jeste da za donošenje odluke u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa koja će brojati sedam članove i koje će birati parlment BiH, neće biti potrebni glasovi članova iz Republike Srpske ili Federacije BiH. Ipak, odluku za razrješenje dužnosti ili poziv za podnošenje ostavke, Komisija će morati donijeti konsenzusom, a ukoliko se ne podigne, biće potrebna dvotrećinska većina.

“Treba nam najstroži mogući zakon koji će uvesti red zaustaviti nepotpizam i korupciju i to ovaj zakon neće uraditi. Većina koja bira Komisiju u Parlamentarnoj skupštini će kao to uraditi bez politike. Logično da će većina izabrati ljude koji ispunjavaju uslove a koji su po mjeri vladajuće većine i to je činjenica”, Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamnetarne skupštine BiH dodajući da se Zakonom o sprečavanju sukoba interesa prenose nadležnosti sa Republike Srpske jer će za odluku biti potrebna samo kvalifikovana većina čime se narušava ustavni princip.