Poticanje kvalitete i zajedničkih standarda, te razmjena najboljih praksi među evropskim poštanskim operaterima u operativnom području, strateški su ciljevi Kruga operativnih aktivnosti (Operational Activities Circle) PostEurop-a.

U svrhu postizanja i održavanja standarda visoke kvalitete unutar evropske poštanske mreže, pružanja platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi, unapređenja razvoja sadašnjih i budućih sistema terminalnih naknada, u okviru Operational Activities Circle uspostavljeno je nekoliko radnih grupa i procesa poboljšanja kvalitete.

Sastanak dvije takve radne grupe koje djeluju unutar OAC-a održan je u Sarajevu od 22. do 23.11.2023. godine, a domaćin je bila JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo. Riječ je o Radnoj grupi za učinkovitost i operacije i Radnoj grupi za pitanja operativnih podataka (Performance&Operation WG, Operational data WG).

Učešće na sastanku su uzeli eksperti Svjetskog poštanskog saveza na polju kvaliteta usluga, te razvoja tehničke i IT podrške poštanskim operaterima za unapređenje operativnih procesa, te predstavnici šesnaest zemalja članica PostEurop-a. Glavna tema sastanka je bila posvećena procesima i tehničkim rješenjima poštanskih operatera na prikupljanju, razmjeni i analizi usklađenosti podataka sa tehničkim standardima UPU-a i zahtjevima Evropske Unije u svjetlu implementacije novog EU carinskog sistema (ICS2).

Učesnici sastanka su imali priliku saznati više o budućim inicijativama Svjetskog poštanskog saveza vezanim za unapređenje kvaliteta operativnih procesa i podataka koje razmjenjuju, te o prijedlozima za predstojeći redovni kongres Svjetskog poštanskog saveza u narednoj godini.

Pored višegodišnjeg kontinuiranog aktivnog učešća u radnim grupama koje djeluju u okviru OAC-a, JP BH POŠTA je i kroz ulogu domaćina željela dati svoj doprinos i podršku radu Asocijacije javnih poštanskih operatera Evrope.