U okviru projekta “Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća” kojeg implementira Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH predstavnici Komore posjetili su kompanije Gemex d.o.o. i Alba Uniprom d.o.o.

Tokom posjete su se predstavnici Komore upoznali s poslovanjem ovih kompanija i njihovim aktivnostima. Gemex d.o.o. je kompanija iz prehrambene industrije koja se bavi proizvodnjom vode pod nazivom Bistrica. Osnovana je prije četiri godine i od tada uspješno posluje. Jedna od značajnih karakteristika Gemexa je njihova politika zapošljavanja jer posebnu pažnju posvećuju inkluziji i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Njihov pristup omogućava osobama s invaliditetom da se profesionalno razvijaju i doprinose uspjehu kompanije.

Kompanija Alba Uniprom d.o.o posluje u segmentu drvne industrije, a na tržištu se ističe po svojim inovativnim proizvodima. Tokom posjete, predstavljen je njihov novi proizvod – prefabrikovane kuće. Ova vrsta kuće postaje sve popularnija zbog svoje praktičnosti i ekonomičnosti, a u ovoj kompaniji je uloženo mnogo u istraživanje i razvoj, kako bi se proizvele visokokvalitetne prefabrikovane kuće koje zadovoljavaju potrebe modernih kupaca.

Obje kompanije, Gemex i Alba Uniprom, aktivno se šire na tržištu, a njihov kontinuirani rast i inovativni pristup omogućavaju im da ostanu konkurentni i prilagode se zahtjevima tržišta.

Tema projekta je usklađena s preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzije 7 I 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta “Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU” koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska, piše Akta.ba