Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uprava “Robne kuće Boska” Banjaluka dala je pozitivan stav na javnu ponudu za pruzimanje upućenu dioničarima, koju je objavio ponudilac “Kaboss Pro” Beograd.

Ponudilac je sada vlasnik 6.540.801 dionica “Boske”, što predstavlja manjinski udio od 28,5 posto kapitala.

Ponudilac se u javnoj ponudi obavezao da će kupiti sve dionice emitenta koje daju pravo glasa, a kojima nije zasnovan teret, po cijeni od 0,39 KM po dionici.

– Prema našem mišljenju i u skladu sa svim podacima kojima raspolažemo, izražavamo pozitivan stav u vezi sa objavljenom ponudom za prerzimanje, te obavještavamo dioničare da ovo mišljenje ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke i informacije koje bi u pogledu objavljene ponude za preuzimanje dioničare moglo dovesti u zabludu – navodi se u mišljenju Uprave.

Ponudilac namjerava zadržati i razvijeti postojeću privrednu djelatnost, unaprijediti poslovanje društva, obezbijediti rast i razvoj sveukupnog poslovanja u budućnosti, te poboljšati finansijski rezultat.

Ponudilac nema namjeru mijenjati sjedište društva, zadržat će postojeći broj zaposlenih te će ga uvećavati u zavisnosti od uslova poslovanja i potreba u budućnosti.

Inače, ukupna vrijednost imovine društva (Boska) na dan 31.12.2022. godine je iznosila 53,5 miliona KM od čega su najznačajniji dijelovi: zemljište u vrijednosti 6.811.608 KM, ostale nekretnine, postrojenja i oprema 44.206.055 KM, dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 790.293 KM, kratkoročna potraživanja u
vrijednosti od 609.967 KM, itd.

Firma Boska je nastala kao pravni sljedbenik RK Boska osnovane 1978. godine, i kroz svoje poslovanje je prošla kroz više vlasničkih transformacija. Godine 2002. je registrovana kao dioničko društvo, u kom obliku posluje i danas.