Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju veoma dobre bilateralne odnose, bez otvorenih pitanja

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je sa predstavnicima Bošnjačkog vijeća Crne Gore, predsjednikom Suljom Mustafićem i članom Vijeća Seadom Šahmanom.

Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju veoma dobre bilateralne odnose, bez otvorenih pitanja i interes Bosne i Hercegovine je da ti odnosi budu unaprijeđeni. Tokom razgovora Bećirović je iskazao podršku organiziranju Bošnjaka Crne Gore kroz Bošnjačko vijeće i razvijanje njihovog čvrstog partnerskog odnosa sa institucijama države Crne Gore. Kroz tu saradnju čuva se identitet, daje važan doprinos unapređenju bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te pruža mogućnost stvaranja čvršćih veza unutar bošnjačkog naroda, koji živi u obje ove zemlje.

Kroz Bošnjačko vijeće Crne Gore Bošnjaci provode organizirane aktivnosti usmjerene ka očuvanju vlastitog nacionalnog, vjerskog, jezičkog i kulturnog identiteta, u čemu imaju važnu podršku državnih institucija Crne Gore. On je istakao da su Bošnjaci čvrst most između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Predstavnici Bošnjačkog vijeća Crne Gore zahvalili su Bećiroviću na podršci koju, kao član Predsjedništva BiH, pruža Bošnjacima Crne Gore i regiona. Naglasili su da je od posebnog značaja činjenica da je kroz svoje djelovanje i povezivanje sa Bošnjacima u regionu član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, stavio interese države Bosne i Hercegovine iznad interesa stranaka i pojedinaca. Na taj način, u fokus su stavljene državne institucije i potreba njihovog jačanja.