Bolnica „Mlječanica“ na čelu sa Darkom Banjcem ne prestaje da dodjeljuje poslove firmi „Šumil“, te su im tako ovaj put odlučili dati oko 560.000 maraka za nepredviđene radove na izgradnji bungalova.

 

Ugovor je dodijeljen na najnetransparentniji mogući način, odnosno pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci.

Pojašnjenja radi, firma „Šumil“ u vlasništvu je Milana Šuvaka oca Banjčevog partijskog kolege (NPS) Miloša Šuvaka.

U razlozima za primjenu pregovaračkog postupka navedeno je da je prilikom izvođenja radova izgradnje bungalova nužno izvršenje dodatnih radova koji nisu bili uključeni u prvobitno razmatrani projekat, a u pitanju su radovi koji se tehnički i ekonomski ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.

Naglašeno je da su u pitanju nepredviđeni i dodatni izolaterski, gipsarski, montažerski i drugi radovi.

U obavještenju o dodjeli ugovora je navedeno da su pregovarali sa samo jednim ponuđačem, odnosno sa firmom „Šumil“.

Važno je napomenuti da je „Mlječanica“ za bungalove već iskeširala Šuvaku 2,4 milion KM.

Ožegović: Šuvak NPS-u donirao 20.000 KM

Damjan Ožegović iz organizacije Transparency international BiH ističe da ono što je zanimljivo kod vrijednosti radova ove nabavke jeste da je u prvom dodijeljenom ugovoru (za izgradnju bungalova) putem otvorenog postupka javne nabavke “Šumil” bio jedini ponuđač koji je dostavio ponudu, i to znatno veću od prvobitno procijenjene.

„Prvobitno procijenjena vrijednost je iznosila 1.800.000 KM bez PDV-a, a dostavljena ponuda i zaključeni ugovor 2.494.252 KM bez PDV-a“, upozorio je Ožegović.

Kaže da nije rijetkost da se u javnim nabavkama, posebno nabavkama radova, dodatno pregovaračkim postupcima nadograđuju postojeći ugovori, najčešće zbog nepredviđenih radova.

„To je slučaj i ovdje, i to u znatnom iznosu, a pitanje je šta je stvarni razlog. Nekada su to zaista radovi koji se nisu mogli predvidjeti, mada u manjem iznosu, a češće je to plod dogovora između preferiranog ponuđača i ugovornog organa, koji unaprijed dogovore da će ugovor u otvorenom, konkurentskom ili nekom drugom postupku biti naknadno nadopunjen, makar stvarne potrebe za tim ne postoje“, rekao je Ožegović.

Naglasio je da je Transparency International u maju prošle godine objavio izvještaj o donacijama partijama od strane javnih funkcionera i privatnih firmi koje posluju sa državom, a kao jedan od primjera je istaknut vlasnik firme “Šumil” koji je Narodnoj partiji Srpske donirao 19.990 KM, iako je navedena firma za različite poslove u bolnici “Mlječanica” dobila preko 18 miliona KM.

„Stranka NPS tada je propustila da podnese finansijski izvještaj nakon izbora“, istakao je Ožegović.

Šuvak nabavljao jaja za „Mlječanicu“

Podsjetimo i da je Bolnica „Mlječanica“ do sada dodijelila „Šumilu“ na desetine vrijednih ugovora, a veliki broj njih je dodijeljen upravo pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci.

Šuvak je tako nepredviđeno izvodio radove na hidro bloku vrijedne pola miliona maraka, nepredviđeno je gradio i tople veze za oko 100.000 KM, a nepredviđene i dodatne radove vrijedne oko 300.000 KM  je izvodio i na objektu poluintenzivne njege u Mlječanici.

„Šumil“ je za ovu bolnicu radio mnogo poslove od izvođenja građevinskih radova do nabavke jaja, a o čemu je CAPITAL pisao u nizu tekstova.

Takođe, Okružno javno tužilaštvo (OJT) Prijedor je formiralo i predmet koji se tiče određenih javnih nabavki Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica“.

 

CAPITAL: Bojana Ninković