BOOST ima za cilj unapređenje demokratskog, ekonomskog i društvenog razvoja u regionu Zapadnog Balkana. Projekat je sveobuhvatan, dugoročni program osmišljen da ojača kapacitete civilnog društva u različitim tematskim oblastima kao što su osnaživanje mladih i preduzetništvo, ruralni razvoj i očuvanje životne sredine, kao i očuvanje kulturnog nasleđa i unapređenje zajednice. Osnovni fokus je na podsticanju aktivnog građanstva kroz participativne metodologije i osiguravanju rodno inkluzivne perspektive u svim programskim nastojanjima.

Nadalje, program nastoji podržati organizacije civilnog društva: a) pružanjem inicijativa za izgradnju kapaciteta, b) nudeći finansijsku podršku za aktivnosti usklađene sa tri primarna tematska stuba, i c) omogućavanjem mogućnosti umrežavanja između subjekata civilnog društva i drugih dionika, uključujući lokalne vlasti.

Dodatno, projekat stavlja naglasak na osnaživanje mladih pojedinaca, posebno žena, i povećanje njihovog učešća u gore navedenim stubovima. Štaviše, ima za cilj da podstakne angažovanje građana i efikasnu saradnju, istovremeno olakšavajući direktne dijaloge sa donosiocima odluka i na lokalnom i na nacionalnom nivou. Ovi zajednički napori doprinose uspostavljanju transparentnih i odgovornih struktura upravljanja na lokalnom nivou, čime se podstiču pozitivni regionalni uticaji.

 

Ciljevi:

Unaprijediti demokratski, ekonomski i društveni napredak u regionu Zapadnog Balkana u kontekstu proširenja EU, osnaživanjem civilnog društva u ključnim domenima kao što su mladi i poduzetništvo, očuvanje životne sredine, ruralni napredak, kao i očuvanje kulturnog naslijeđa i napredak zajednice .

Specifični ciljevi:

 1. Osnažiti organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu jačanjem njihovih uloga i kapaciteta.
 2. Uspostaviti mrežu relevantnih aktera (grupe civilnog društva, lokalne vlasti, univerziteti i drugi) posvećenih podsticanju stabilnog i demokratskog, ekonomskog, kulturnog i društvenog napretka širom regiona.
 3. Podsticati i promovisati zajednički narativ među akterima civilnog društva i kreatorima politike, naglašavajući evropske vrijednosti mira, demokratije i integracije svih pojedinaca na regionalnom nivou.

 

Vremenski okvir: 3 godine (1. aprila 2024. – 31. marta 2027.)

Zemlje: Francuska i Zapadni Balkan (WB6) Albanija; Bosna i Hercegovina; Kosovo; Sjeverna Makedonija; Srbija

ALDA-ina široka mreža se proteže na partnere iz EU, posebno one iz Francuske, koji sarađuju sa ALDA-om u regionu Zapadnog Balkana više od dvadeset godina, posebno u programima koji promovišu dobro lokalno upravljanje.

Budžet: 3,7 miliona eura

Finansirao: Agence Française de Développement (AFD)

Vodeći partner: ALDA – Evropsko udruženje za lokalnu demokratiju

Svi partneri:

 • LDA Kosovo
 • LDA Mostar
 • LDA Crna Gora
 • LDA Zavidovići
 • LDA Prijedor
 • LDA Subotica
 • LDA Centralna i Južna Srbija
 • Puls GROUP
 • LEADER Francuska
 • PULSE Balkan
 • Institut za urbana istraživanja Albanija
 • ALDA

SDGs: 4- Kvalitetno obrazovanje, 5- Ravnopravnost polova, 7- Pristupačna i čista energija, 8- Dostojanstven rad i ekonomski rast, 10- Smanjene nejednakosti, 11-Održivi gradovi i zajednice, 13-Klimatske akcije, 16- Mir, pravda i Jake institucije, 17- Partneri za ciljeve