Poslanik PDP-a Mira Pekić govorila je o arbitražnim postupcima protiv BiH koji se pominju u izvještaju Pravobranilaštva BiH koji je na dnevnom redu Predstavničkog doma.

“U izvještaju se navodi da su u 2023. u radu bila tri arbitražna postupka protiv BIH i bh. institucija. Ogromne su cifre u tim sporovima i javnost se s pravom pita da li ima još sporova i da li će ih biti?”, upitala je Pekić i dodala:

“Da li su preduzeća iz bivše SFRJ spremna da podnesu nove tužbe? Navedena su tri postupka u izvještaju, jedan je sa Elektrogospodarstvom Slovenije težak milijardu i 359 miliona maraka, skoro kao budžet BiH.

Drugi je Vijadukt Portorož od 100 miliona maraka i treći je Mital koji je tužio BiH zbog preduzeća Koksna industrija Lukavac. Da li ima još sporova? Da li će se pokrenuti?”

Kako je kazala na ta pitanja javnost zaslužuje odgovor i predlažem zaključak kojim se zadužuje Pravobranilaštvo BiH da u roku od 30 dana dostavi izvještaj o svim arbitražnim i drugim postupcima sa elementom inostranosti koji mogu imati finansijske posljedice po BiH.

Predstavnički dom će se o ovom zaključku izjašnjavati na kraju sjednice.