Kancelarija za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu odgovorio na pitanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića upućenog ambasadi, u kojem ih je upitao “gdje u Dejtonskom mirovnom sporazumu stoji da državna imovina pripada Bosni i Hercegovini”.

 

Iz Američke ambasade su istakli da “nema potrebe da se ponovo razmatra dobro dokumentovane pravne istorije i sudskih presuda u vezi sa državnom imovinom u Bosni i Hercegovini”.

“Kako je to pomoćnik državnog sekretara Obrajen naveo u svom govoru u februaru 2024. godine: ‘Postoji način da se razgovara o imovini tako što će se o tome govoriti u relevantnim institucijama. Ali je polazna tačka i dalje jasna: imovina pripada državi’ “, navodi se u saopštenju, u kojem su poslali i link s tekstom govora 0brajena.

U obraćanju iz februara ove godine Džejms Obrajen, na koje se poziva ambasada, ističe se da je BiH Dejtonom zadržala ulogu u međunarodnim organizacijama i sporazumima.

“Godine 2001. BiH je potpisala Sporazum o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije (SFRJ), kojeg je ratifikovala Parlamentarna skupština BiH i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini, a ne entitetima”, rekao je tada Obrajen.

(BN)