Bitka na Kozari je bitka iz Drugog svjetskog rata koja se vodila u junu i julu 1942. godine na području oko bosanskohercegovačke planine Kozara između jugoslavenskih partizana s jedne i snaga Sila osovina sa druge strane.

Sredinom aprila 1942. godine, njemačke okupacione snage su, zajedno uz pomoć ustaško-domobranskih trupa u ukupnom broju od 40.000 vojnika, pokrenule ofanzivu čiji je cilj bio uništiti partizanske snage sastavljene od Bošnjaka, Bosanskih Srba i Bosanskih Hrvata (tada Jugoslovena) ili 4.000 boraca na planini Kozari, koje su ugrožavale komunikacije Zagreb-Beograd, ali i prema Prijedoru i Banjaluci.

Cilj njemačke ofanzive bilo je i civilno stanovništvo.

Oko Kozare je bio formiran neprijateljski obruč unutar kojeg se našlo 80.000 civila i 500 ranjenika. Četvrtog jula, u jurišu se probilo oko 10.000 ljudi. Ofanziva je završila sredinom jula 1942. godine. U toku Bitke na Kozari, a prema sadašnjim podacima, 25.000 civilnog, uglavnom srpskog stanovništva, stradalo je tokom vojnih operacija ili u koncentracionom logoru Jasenovac.

Uprkos ovoj ofanzivi, Kozara je nastavila biti jedno od žarišta ustanka.

U isto vrijeme, glavnina partizanskih snaga izvela je poznati pohod iz istočne Bosne u Bosansku Krajinu.