Duž puta koji povezuje Sanski Most i Oštru Luku u toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže kojom bi se u budućnosti domaćinstva u Oštroj Luci trebala napajati pitkom vodom sa izvorišta rijeke Zdene. Radi se o realizaciji projekta koji je pokrenut prije četiri godine na osnovu zajedničke inicijative dvije lokalne zajednice, a finansijsku pomoć u realizaciji pruža Razvojni fond Ujedinjenih nacija UNDP kroz projekte usmjerene ka poboljšanju kvaliteta usluga lokalnim zajednicama u BiH u ekonomskim i ekološkim sektorima.

Na ovaj način planira se obezbjediti kontinuirano snabdjevanje pitkom i zdravstveno ispravnom vodom građana Oštre Luke, a sporazum dvije lokalne zajednice je svjetao primjer međuopćinske i međuentitetske saradnje u oblasti komunalnih usluga, ekonomije i kvaliteta života stanovništva. Centralni dio Oštre Luke, tačnije tri najnaseljenije mjesne zajednice, već dugo godina nemaju kvalitetno vodosnabdjevanje jer ne posjeduju dovoljno izdašne izvore pitke vode.

U međuvremenu, zahvaljujući prije svegapodršci i sredstvima iz međunarodnih fondova, na području Oštre Luke urađen je značajan dio posla oko izgradnje glavnog distributivnog voda. Ranijim sporazumom predviđeno je da JP „Vodovod i kanalizacija“ iz Sanskog Mosta usluge vodosnabdjevanja naplaćuje po punoj ekonomskoj cijeni, a u blizini administrativne entitetske linije izgradiće se mjerno mjesto gdje bi se preuzimala voda.

Kako saznajemo, vlasti u Oštroj Luci planiraju da, prije nego se konačno spoje na vodovodni sistem Sanskog Mosta, urade rekonstrukciju sopstvene lokalne distributivne mreže koja je zastarjela i gdje se bilježe veliki gubici vod, pa bi konačna realizacija svega mogla potrajati. Ovaj projekat ima višestruke koristi jer će Sanskom Mostu donijeti ekonomsku dobit putem naplate usluga vodosnabdjevanja, dok će domaćinstva u Oštroj Luci dobiti kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu.

Sanartv