Oznake "stanovnici"

  • Samo 9,5 posto stanovnika BiH ima VSS

    U Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za statistiku BiH, više od polovine stanovništva (52,6 posto) ima završenu srednju školu i specijalizaciju. Isti izvor, Anketa...