Oznake "Kućni brojevi"

  • Niti jedna kuća neće imati adresu bb

    U posljednjih 30 godina, mnoge prijedorske ulice promijenile su nazive ili dobile nove, no to nije pratilo promjenu kućnih brojeva, pa je, samim tim,  takav...