Oznake "časovničar"

  • Izumiru časovničari, a i dimnjačari

    Dimnjačari, zlatari, kovači, poštari te mašinski staklari i staklograveri zanimanja su sa kojima se već godinama niko nije prijavio na evidenciju nezaposlenih u RS. Da...