U prvih deset mjeseci ove godine, Policijska uprava Prijedor evidentirala je 117 krivičnih djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“, a nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 125 lica. Od ukupno 151 žrtve nasilja, u 112 slučajeva žrtve su žene, saopšteno je iz policije. Prema podacima prijedorskog Centra za socijalni rad, u prošloj godini zaprimljeno je 170 prijava nasilja u porodici, od čega su 133 žrtve žene.

“Činjenica je da se nasilnik nikad ne mijenja i da problemi ostaju, uprkos obećanjima da će se promijeniti. Mi zbog toga pozivamo žene da se odvaže i potraže pomoć, da li tako što će se javiti porodici, prijateljima ili će potražiti stručnu pomoć kako da izađu iz takve situacije”, rekla je Maja Zorić iz Psihološkog savjetovališta “Psiholuminis”.

Uglavnom se prijavljuju slučajevi fizičkog zlostavljanja, ali nasilje ima i druge oblike, poput psihološkog, seksualnog nasilja, a prema nekim istraživanjima, sve učestalije je takozvano finansijsko nasilje koje podrazumijeva potpuno preuzimanje kontrole nad ženinim finansijama. Svjesni su toga i u Komisiji za ravnopravnost polova grada Prijedora, gdje rade na ekonomskom osnaživanju žena.

“Kao predsjednica Džender komisije i kao vladina aktivistica, vodim projekat u okviru kojeg nezaposlene žene uče šiti, učestvuju na raznim seminarima za psihološku podršku. Dokazano je da svaka peta žena doživi nasilje u porodici, a svaka 10. je seksualno ugrožena. Važno je da one steknu samopouzdanje. I vlasti bi trebalo da pojačaju budžet za organizacije koje daju podršku ženama žrtvama nasilja”, smatra Azra Pašalić,predsjednica Komisije za ravnopravnost polova.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 25. novembar Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.

kozarski.com