Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna. Očekujemo da ćemo se do kraja godine zadržati u okviru rebalansa, tako i po pitanju deficita, koji će biti čak i manji od planiranog, tvrdi za “Glas Srpske” ministarka finansija Zora Vidović.

Srpska ulazi u završnu fazu pripreme budžeta za narednu godinu, a u toku su i razgovori sa socijalnim partnerima. Vidovićeva ističe da se obaveze redovno izvršavaju, dodajući da će tako biti i u narednom periodu.

–  Prihodi značajno rastu. Evidentno je oživljavanje privrede, ali ne samo zbog prošlogodišnjih lošijih rezultata izazvanih pandemijom, nego imamo prihode veće i od rekordne 2019. Raste i industrijska proizvodnja. To je znak da se naša ekonomija oporavila i da smo na dobrom putu razvoja, koji će biti podržan i budućim mjerama. Pokrivenost uvoza izvozom je 79,3 odsto, a ohrabruje i rast izvoza za 30 odsto, što znači da značajan broj naših privrednih subjekata može konkurisati na evropskom tržištu. Na kraju krajeva, povećanjem konkurentnosti i izvoza vrši se direktan uticaj na inflaciju i ona se smanjuje.

GLAS: Koliko je problema izazvala inflacija i kako odgovoriti?

VIDOVIĆ: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u oktobru je inflacija bila 2,3 odsto i najmanja je u okruženju, i od FBiH. Inflacija koja se drži pod kontrolom je dobra za privredni rast. Razvijene zemlje uvijek imaju određen procenat inflacije, jer je povezana sa proizvodnjom, prihodima i BDP-om. Srpska nije doprinijela inflaciji. Jedini uzrok je novčana masa koja je odštampana u svijetu u velikim količinama, a BiH ne može da štampa novac. Centralna banka to ne može raditi, ali se ta inflacija prelijeva iz drugih zemalja uvozom robe. Zato je važno osposobiti našu privredu da može izvoziti i pomoći joj i pokrenuti investicije da se dio robe proizvodi u Srpskoj i tako ćemo smanjiti uticaj inflacije kod nas.

GLAS: Povećanje plata je, takođe, opcija.

VIDOVIĆ: Povećavanjem izvoza i jačanjem privrede da izvozi, snažnijim podsticajem tehnološkog razvoja ćemo uticati da se inflacija održi pod kontrolom. U narednoj godini ići ćemo na povećanje plata i penzija da bi se djelimično smanjio njen negativan uticaj. Osim toga, Vlada je apsolutno spremna da interveniše nekim proizvodima u kupovini najvažnijih proizvoda i životnih namirnica. Ima zaključak da je spremna da izdvoji određena sredstva za interventne nabavke, u smislu obaranja cijena nekih osnovnih životnih namirnica. Nećemo dozvoliti da ljudi trpe zbog inflacije i izdvojićemo novca koliko bude neophodno.

GLAS: Na šta će biti stavljen naglasak u nacrtu budžeta za 2022. godinu?

VIDOVIĆ: Ministarstvo i Vlada kreiraju republički budžet i program ekonomskih reformi za 2022, i kao i svake godine, ove dokumente, ključne za pravce ekonomskog djelovanja, radimo sa našim socijalnim partnerima, udruženjima privrednika i sindikatom. Kreiramo mjere za iduću godinu. Dosadašnjim mjerama poslovna zajednica je veoma zadovoljna. Išli smo na smanjenje poreza i doprinosa, te usmjerili u plate, u povećanje. Ta sredstva od oko 54 miliona ostaju kod poslodavaca i oni ih moraju usmjeriti u plate. To je doprinos budžeta rastu plata. Očekujemo da će i poslodavci dati svoj doprinos i da iz dobiti povećaju plate radnicima i očekujemo da plate budu značajnije povećane u narednoj godini i u realnom sektoru.

GLAS: Kada bi nacrt mogao biti upućen na usvajanje?

VIDOVIĆ: Vode se intenzivni razgovori sa partnerima i pokušava naći rješenje koje bi zadovoljilo poslovnu zajednicu i sindikat, te omogućilo da se ispoštuju radnička prava, a sve u realnim okvirima. Mjere koje smo planirali su sveobuhvatne i potrebno je mijenjati niz zakona, te se zbog toga nacrt još nije našao na sjednici, ali se očekuje da će procedura usvajanja biti okončana u prvoj polovini decembra.

Subvencije

GLAS: Koje mjere podrške može očekivati privreda? Da li će biti zadržane dosadašnje u vidu subvencija?

VIDOVIĆ: Drugi dio rasterećenja privrede je smanjenje ili eliminisanje određenih neporeskih davanja. Efekat je taj da privredi ostaje 25 miliona na raspolaganju, jer ih neće plaćati. To je drugi vid onoga što ostaje privredi i treći vid su subvencije. I u ovoj godini smo imali subvencije, i nastavljamo, s tim što ćemo sredstva za subvencije za nabavku naprednih tehnologija i podizanje nivoa tehnološkog razvoja poslovnih subjekata povećati za 100 odsto. Za to će ići 14, 15 miliona. Uz to, zadržava se povrat poreza i doprinosa za povećanje plate, što znači da ćemo poslodavcu koji poveća platu vratiti poreze i doprinose, što smo radili i u ovoj godini.

glassrpske