Početna BiH Željeznice RS smanjili troškove, a prošlu godinu završili sa gubitkom od 26,6...

Željeznice RS smanjili troškove, a prošlu godinu završili sa gubitkom od 26,6 miliona KM

Iz uprave ovog javnog preduzeća se pravdaju da je taj finansijski minus u poslovanju za 11 posto manji nego u 2016. godini i za, kako su saopćili, jedan posto od planiranog.

“Navedeno smanjenje poslovnog gubitka nastalo je u najvećoj mjeri zbog povećanja poslovnih prihoda od prijevoza robe, RIV-a i prihoda od premija i dotacija s jedne strane, a s druge strane, smanjenja poslovnih rashoda, uglavnom smanjenja troškova zarada i naknada zarada za 4.063.282 KM u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini”, navode iz Željeznica RS-a.

U 2017. prevezli su 4.529.029 tona robe, što je za tri procenta više nego u 2016. godini.

“Značajan uticaj na iznos ostvarenog gubitka imali su finansijski rashodi, u okviru kojih dominantno učešće imaju zatezne kamate po osnovu kredita u inostranstvu, u iznosu 12.317.479 KM. Ove kamate nastaju zbog nemogućnosti Željeznica RS da otplaćuju anuitete po kreditima u inostranstvu, pa to plaćanje vrši Vlada RS.

Na ovaj način stvaraju se obaveze prema Vladi koje su na kraju prošle godine iznosile 159.488.362 KM, a sastoje se od glavnice, redovne i zatezne kamate. Spomenuta kreditna zaduženja vršena su s ciljem obnove i modernizacije prije svega infrastrukturnih, a manjim dijelom i vučenih kapaciteta. Željeznice RS planiraju da se oslobode ovih obaveza u procesu restrukturisanja pretvaranjem u akcije”, navode iz Željeznica RS.

Željeznice RS-a su na kraju prošle godine zapošljavale 2.740 radnika, što je za 342 zaposlena ili 11 posto manje u odnosu na stanje na kraju 2016. godine.

Klix
Dental Studio Prijedor